Registrace | Zapomenuté heslo

Novinky ze zdravotnictví

Téměř každý padesátý pracující utrpěl loni pracovní úraz
28. 05. 2014

Analýza Českého statistického úřadu tvrdí, že téměř každý padesátý pracující utrpěl v roce 2013 pracovní úraz. Pracovními úrazy jsou při tom víc ohroženi muži než ženy a to zejména kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví nebo pracující v těžebním průmyslu. 

Četnost pracovních úrazů ovlivňuje především druh vykonávané profese. Mezi dotazovanými dělníky v zemědělství a lesnictví utrpělo pracovní úraz 4,3% pracujících. Další skupinou, která je pracovními úrazy ohrožena víc než jiné, jsou podle výzkumu řemeslníci a opraváři (3,4%). Nadprůměrná úrazovost byla také ve skupině pracovníků obsluhy strojů a zařízení (2,6 %) a mezi pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky (2,3 %). Vysoká míra pracovních úrazů se pravidelně objevuje v těžebním a zpracovatelském průmyslu a také ve stavebnictví. 

Nízká míra úrazovosti byla logicky zaznamenána u profesí, které nejsou spojené s fyzicky náročnou činností a s rizikovým pracovním prostředím. Pracovní úrazy se prakticky nevyskytly v zaměstnáních v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, činnostech v oblasti nemovitostí a v různých informačních a komunikačních činnostech. V sektoru služeb je pracovní úrazovost relativně nízká, vyšší míra úrazů se podle průzkumu nachází jen v sektoru pohostinství a stravování.

Následkem pracovního úrazu byla dle analýzy ČSÚ ve většině případů pracovní neschopnost dotazovaného. Více než polovina pracujících, které postihl pracovní úraz, se do zaměstnání vrátila po dvou týdnech až třech měsících pracovní neschopnosti. Tj. nejčastější délka pracovní neschopnosti se pohybuje v časovém úseku dvou týdnů až tří měsíců.

Pracovní úraz je také jedním z relativně častých důvodů pro ukončení zaměstnaní. Výzkum uvádí, že z necelých 5000 osob, které v době průzkumu již nepracovaly, jich 1500 uvedlo, že pracovní úraz pro ně byl příčinou ukončení zaměstnání.

Čtěte také
Partneři

AeskuLab-sam

doctorum