Registrace | Zapomenuté heslo

Regenerativní medicína je cestou do vesmíru lidského stvoření
28. 01. 2015

Ve zdravém lidském těle je 75 triliónů buněk, z nichž většina nese genetickou informaci. Ta je prakticky jedinečná pro každý organismus a je v ní zapsáno vše podstatné pro to, aby tento živý tvor správně fungoval. Regenerativní medicína se zjednodušeně řečeno snaží tuto informaci přečíst a zpracovat a díky tomu je nebo v budoucnu bude schopna opravit, nahradit nebo zlepšit tkáně i další části lidského těla. Dnes už umíme bezpečně vytvářet kapiláry při léčbě nedokrvení končetiny a diabetické nohy, vyrobit kloubní chrupavky při různých onemocněních zejména kolenních kloubů, léčíme některé typy leukémií a zánětlivých onemocnění. V budoucnosti se pak dočkáme například léčby srdce po infarktu, léčby Parkinsonovy nemoci, popálenin nebo úplných náhrad části lidského těla jako například průdušnice, střeva nebo močového měchýře.

Jde o obor, který jde napříč celou medicínou a v mnoha ohledech ji přesahuje a vyžaduje spolupráci lékařů, biologů, biochemiků a biomedicínských inženýrů. Zahrnuje buněčnou terapii, tkáňové inženýrství, genovou terapii a problematiku nanotechnologií. Jeho využití dramaticky roste po celém světě a Česká republika není nijak pozadu. Budují se nová výzkumná centra, ať už v rámci univerzit nebo samostatně, zaměřená na výrobu nádorových vakcín, zpracování tkání a buněk a jejich praktické aplikace. Poměrně nedávno vznikla také odborná společnost pro regenerativní medicínu, která si klade za cíl zrychlit procesy, komunikovat s regulačními úřady i zákonodárci a přispět k rozvoji moderní terapie.

Přesto, že Česká republika věnuje nemalé prostředky na vědu a výzkum, narážíme na klíčový problém a tím je využití výsledků nových technologií pro běžný život, pro naše občany, pro naše pacienty. Rozumím tomu tak, že není jednoduché na celý obor nahlížet bez předsudků a se schopností jej chápat. Ať už z odborného lékařského hlediska, či legislativního. V českém tisku, ale i mezi některými politiky, tak narážíme na absurdní informace a postoje plynoucí z neznalosti tohoto významného odvětví. Mám za to, že by média měla být mnohem zodpovědnější a pečlivější v tom, jaké informace sdělují a zda jsou pravdivé. Minulý týden se například napsalo, že nějakou metodu neschválil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nejen, že to nebyla pravda, ale ani to nespadá do jeho kompetence. Čtenáři by zkrátka neměli dostávat takové zprávy, které po jejich vydání okamžitě někdo dementuje. Bez médií a kvalitních informací v tisku se neobejdeme. Lidé se musí dozvídat pravdu, bez ohledu na zájmy majitelů a vydavatelů novin.

Regenerativní medicína, jako každý nový vědní obor, musí bojovat o své místo a přízeň. Dvacáté století otevřelo dveře k nekonečnému vesmíru a člověk se mohl poprvé podívat do tak vzdálených míst, kam po celou svou existenci nevkročil. Se stejnou úctou se nyní díváme opačným směrem, do nekonečné sféry lidského stvoření. Odkrýváme toto tajemství kousek po kousku, učíme se zacházet s hloubkou lidské dokonalosti i zranitelnosti a víme, že máme před sebou dlouhou a trnitou cestu. Ale věříme, že je pro blaho lidstva po této cestě dále jít.

Autor: MUDr. Václav Procházka, Ph. D., MSc., náměstek ředitele pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice Ostrava

Zdroj: www.stopamputacim.cz

 
Čtěte také
Partneři

AeskuLab-sam

doctorum