Registrace | Zapomenuté heslo

Novinky ze zdravotnictví

Děti se ženám rodí později a je jich méně než počátkem 90. let
20. 08. 2014

Podle výzkumu Českého statistického úřadu se průměrný věk maminek při narození dítěte zvýšil mezi lety 1991 – 2011 o 5 let. Průměrný věk ženy při narození dítěte se při tom v roce 2011 pohyboval okolo třiceti let věku. Přečtěte si víc o současných trendech v české porodnosti. 

S rostoucím vzděláním porodnost klesá

Výsledky sčítání lidu z roku 2011 ukázaly, že porodnost českých žen citelně klesá s rostoucím vzděláním – nejméně dětí se rodí těm vysokoškolsky vzdělaným. Autoři výzkumu ČSÚ říkají, že důvodů, proč mají vysokoškolsky vzdělané ženy méně dětí může být víc. Určitě sem ale patří fakt, že samotné vysokoškolské studium vede ženy k odkládání rození dětí a někdy pak už není otěhotnění tak snadné, jako v mladším věku. Některé vysokoškolsky vzdělané ženy se také mohou obtížněji rozhodovat, zda a kdy upřednostní narození dítěte před tvrdě vypracovanou kariérní dráhou. Pro lepší představu - v roce 2011 připadalo na jednu ženu s VŠ vzděláním 1,19 dítěte, u žen se středním vzděláním bez maturity to bylo 1,84 dítěte. Celorepublikový průměr byl na hodnotě 1,58.

Nejméně dětí se rodí v Praze

Uzemní́ rozdíly v počtu narozených dětí na jednu ženu podle jednotlivých krajů nebyly v roce 2011 příliš výrazné. Dlouhodobě nejnižším počtem dětí v přepočtu na jednu ženu se vymyká pouze Praha. Autoři studie tuto skutečnost odůvodňují tím, že v Praze je nejvyšší vzdělanostní́ struktura obyvatelstva a více pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou, což̌ vede k preferenci malých rodin.

Klesl počet sňatků

Zajímavá čísla ukázalo také sledování počtu uzavřených sňatků. Počet svobodných žen totiž narostl ve sledovaných dvaceti letech o téměř tři čtvrtiny. Největší rozdíly jsou při tom vidět ve věkové kategorii 30 – 34 let. V roce 1991 žilo v ČR 19 000 svobodných žen v tomto věku. V roce 2011 už bylo v této kategorii téměř 145 000 nesezdaných žen.

Závěr – děti se rodí později a je jich méně než počátkem 90. let

Jak se uvádí v analýze ČSÚ, Česká́ republika se stejně jako většina zemí bývalého východního bloku řadila na počátku 90. let 20. století́ mezi státy s nízkým průměrným věkem matky při narození dítěte a v rámci celé Evropy se u nás rodil spíš vyšší počet dětí. Důvodem bylo, že za minulého režimu fungovala poměrně štědrá rodinná́ politika a cena výchovy dětí́ byla relativně nízká. Během 90. let došlo k citelnému poklesu počtu narozených dětí na jednu ženu a zároveň se zvýšil průměrný věk žen při narození dítěte. Jeden z důvodů je i to, že početně silná́ generace tzv. “Husákových“ dětí, která se narodila během 70. let 20. století́, totiž narození dítěte odkládala do pozdějšího věku.

Konečná́ data týkající se porodnosti této české generace budou ale z větší části známa až̌ z výsledků̊ příštího sčítání lidu. Nicméně výsledky sčítání z roku 2011 indikují, že i přes možný nárůst počtu narozených dětí velmi pravděpodobně̌ dojde k poklesu počtu dětí pod dvě na jednu ženu.

Čtěte také
Partneři

AeskuLab-sam

doctorum