Registrace | Zapomenuté heslo

Co je pracovně-lékařská služba?
26. 05. 2014

Všichni zaměstnavatelé bez ohledu na to, zda zaměstnávají pět nebo pět tisíc lidí, musí mít svého poskytovatele pracovně-lékařských služeb.  Povinnost zajistit pracovně-lékařské služby svým zaměstnancům vyplývá pro zaměstnavatele ze zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách v aktuálním znění. Co to v praxi znamená? 

Pracovně-lékařské služby obvykle pro zaměstnance začínají vstupní lékařskou prohlídkou. Ta se liší podle typu vykonávaného zaměstnání. Logicky se jiné zdravotní vyšetření vyžaduje u někoho, kdo vykonává kancelářskou práci, a u někoho, kdo bude pilotovat letadlo, nebo dobývat uhlí.

„Při nástupu do zaměstnání musí člověk absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Lékař mj. rozhoduje i o tom, zda je člověk schopen svou práci vykonávat. Například kardiak by neměl řídit autobus a podobně. Vstupní prohlídky se liší podle toho, do jaké kategorie dle zákona dané zaměstnání spadá. U řidičů se třeba právě musí klást důraz i na vyšetření zraku a sluchu, což u jiných druhů práce třeba zase nehraje až takovou roli,“ vysvětluje zdravotnický odborník Martin Touš ze společnosti MediClinic, která pracovně-lékařské služby poskytuje.

Dále pracovně lékařské-služby zahrnují periodické a výstupní prohlídky zaměstnanců. Smluvní lékaři také mohou zaměstnavatelům radit v oblasti ochrany zdraví při práci a mohou pro zaměstnavatele zpracovávat různé analýzy vlivu pracovního prostředí na zaměstnance atd. Pokud spolupráce zaměstnavatele a poskytovatele pracovně-lékařských služeb funguje správně je to pro zaměstnance, jejich zdraví, ale i pro jejich pracovní výkony velký přínos.

„Lékař, který se stará o zaměstnance nějaké firmy by měl znát i jejich pracovní prostředí, měl by vědět, jak firma funguje a jaké jsou pracovní podmínky jeho pacientů. Pak je samozřejmě jeho péče a jeho přehled o možných zdravotních problémech pacientů mnohem lepší,“ připomíná Martin Touš. 

Čtěte také
    Partneři

    AeskuLab-sam

    doctorum